Senaste skriket

Google ser över politiska annonser

Foto: Google Inc. offices in Mountain View, Calif. Bloomberg News

Efter att Facebook och Twitter har ändrat sina villkor gällande politiska annonser funderar nu Google på att göra detsamma.

Sonny Eriksson
Sonny Eriksson
Partner
sonny@digiwise.se 070-914 96 68

Google har haft interna möten angående politiska annonser men det är oklart vilka ändringar som kommer ske. Historiskt sett har Google godkänt politiska annonser, till exempel, kontroversiella sådana som involverat president Donald Trump och före detta vicepresident Joe Biden.

Historiskt sett har Google godkänt politiska annonser

Källa

Sonny Eriksson
Sonny Eriksson
Partner
sonny@digiwise.se 070-914 96 68
Läs också
Instagram döljer gillamarkeringar

Vi är certifierade
av Google

Vi utbildar oss kontinuerligt och arbetar för att hålla oss ajour med den snabba utvecklingen. Våra certifieringar i Googles produkter är en kvalitetsstämpel på vår kunskap.