Senaste skriket

Gratis annonsering via Google shopping

Foto: Google Inc. offices in Mountain View, Calif. Bloomberg News

Bill Ready på Google berättade för världen att Google framöver kommer erbjuda sina kunder att annonsera gratis via Google Shopping. Möjligheten för gratis annonsering rullar först ut i USA för att sedan lanseras på fler marknader.

Sonny Eriksson
Sonny Eriksson
Partner
sonny@digiwise.se 070-914 96 68

“Detaljhandeln har ställts inför många hot under åren, något som har intensifierats under den pågående Covid-19 pandemin. När fysiska butiker behöver stänga har digital handel blivit en livlina för många företagare. När konsumenterna i allt högre grad handlar online söker de inte bara efter nödvändigheter utan också andra saker som leksaker, kläder och hushållsartiklar.”

Att i kristiderna som råder erbjuda marknaden att nå ut till kunderna med gratis annonser är ett tydligt meddelande från Google att de vill arbeta långsiktigt. Kanske också en passning till Amazon att de inte tänker ge sig kampen om kundernas köpmönster online.

Gratis Google shopping-annonser, ett vapen mot covid-19

Google Shopping ger e-handlare möjligheten att annonsera direkt i Googles sökresultat med produktbild, pris och erbjudande direkt i sökresultatet. Grunden för att komma igång med annonserna är att koppla samman din webbplats med din produktfeed till Google Merchant Center.

Vi på Digiwise arbetar med både Google Ads och Google Shopping och kommer vara redo att serva våra svenska kunder så fort förändringarna når Sverige. Om du som företagare vill veta mer om möjligheterna med Google Shopping så är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Foto: Google

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Google

Sonny Eriksson
Sonny Eriksson
Partner
sonny@digiwise.se 070-914 96 68
Läs också
90% av följarna handlar från varumärkena de följer i sociala medier

Vi är certifierade
av Google

Vi utbildar oss kontinuerligt och arbetar för att hålla oss ajour med den snabba utvecklingen. Våra certifieringar i Googles produkter är en kvalitetsstämpel på vår kunskap.