Senaste skriket

Offentliga hemsidor måste vara handikappanpassade

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Det framgår i den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Sonny Eriksson
Sonny Eriksson
Partner
sonny@digiwise.se 070-914 96 68

Sedan i onsdags omfattas alla hemsidor från offentlig sektor i Sverige av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Ansvariga för tillsynen är Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Kommuner och myndigheter som inte uppfyller kraven riskerar att anmälas och i slutändan bötfällas. 

Lagen innebär att tjänster och information från offentliga aktörer måste vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. För att se till att kraven uppfylls bedömer Digg bland annat läsbarheten, användarvänligheten och möjligheten till skärmläsning. 

Under 2020 och 2021 kommer myndigheten granska 299 hemsidor och 6 mobila applikationer. Antalet digitala tjänster som ska övervakas är baserat på landets invånarantal. Hittills har ett ärende upprättats mot en webbplats inte höll måttet ur ett tillgänglighetsperspektiv – och fler lär det bli. 

Problemet är utbrett. Vi räknar med att inte hitta en enda felfri sida, säger Tommy Olsson, specialist i digital inkludering på Digg.

Även om den nya lagen endast gäller offentlig sektor anser vi på Digiwise att ämnet intressant och relevant att diskutera från det privata aktörsperspektivet. Att vara medveten om sin webbplats användarvänlighet, både vad gäller tillgänglighet och användaranpassning, är en förutsättning för att nå ut genom det digitala bruset. 

Källa & källa

 

Sonny Eriksson
Sonny Eriksson
Partner
sonny@digiwise.se 070-914 96 68
Läs också
Branscher med tillväxt under pandemin

Vi är certifierade
av Google

Vi utbildar oss kontinuerligt och arbetar för att hålla oss ajour med den snabba utvecklingen. Våra certifieringar i Googles produkter är en kvalitetsstämpel på vår kunskap.